TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


14. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông qua việc sử dụng tục ngữ, ca dao

Tóm tắt: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là học phần có khối lượng kiến thức rộng, khái quát cao với nhiều khái niệm, thuật ngữ trừu tượng. Làm thế nào để sinh viên nắm vững nội dung kiến thức học phần luôn đặt ra như một nhiệm vụ khó khăn đối với người dạy và người học, điều này đòi hỏi một sự cố gắng cao trong việc tìm tòi, áp dụng các biện pháp, phương pháp hiệu quả. Bài viết tìm hiểu sự cần thiết, cách thức thực hiện và hiệu quả của việc sử dụng tục ngữ, ca dao vào giảng dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
Từ khóa: Tục ngữ, ca dao, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây