TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


5. VẤN ĐỀ TỰ CHỦ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục có vị trí quan trọng. Thực hiện cơ chế tự chủ là điều tất yếu, mang tính quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề này còn gặp một số khó khăn, thể hiện ở 3 nội dung: thực hiện chức năng nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng văn hóa tự chủ, thực hiện công khai trong quản lí là những biện pháp góp phần nâng cao cơ chế tự chủ, từ đó nâng cao vị thế của loại hình cơ sở đào tạo, bồi dưỡng này trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây