TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


12. Giáo dục chủ quyền biển đảo theo hướng tích hợp trong dạy học Địa lí 9

Tóm tắt: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước được ổn định và phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Bài viết này đề cập việc tích hợp nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo trong dạy học Địa lí 9, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Keywords: Tích hợp giáo dục, chủ quyền biển đảo, dạy học Địa lí.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây