TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


02. Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiên bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí người dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả đi sâu nghiên cứu và chỉ ra ba mâu thuẫn chủ yếu trong Bồi dưỡng năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ LĐ, QL cấp huyện là người dân tộc thiểu số Hà Giang hiện nay. Trên cơ sở chỉ ra những mâu thuẫn cơ bản đó, người viết nêu ra một số đề và giải pháp cơ bản góp phần Bồi dưỡng năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ LĐ, QL cấp huyện là người dân tộc thiểu số Hà Giang.
Từ khóa: bồi dưỡng năng lực thực hiện, cán bộ lãnh đạo, dân tộc thiểu số.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây