TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


01. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC: KẾT HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG, XÃ HỘI TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA HIỆN NAY

Tóm tắt: Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Do đó, muốn thực hiện được sự giáo dục toàn diện học sinh, phải coi trọng cả giáo dục nhà trường lẫn giáo dục gia đình và xã hội. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã đề ra nguyên tắc giáo dục: kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hành giáo dục. Bài viết này, góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội cũng như mối quan hệ giữa chúng; đánh giá và đề xuất các biện pháp để tăng cường giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội cũng sự kết hợp của giáo dục gia đình, nhà trường trong tình hình mới.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, nguyên tắc
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây