TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


05. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ CẤP HUYỆN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI HÀ GIANG

Tóm tắt: Thực trạng năng lực (NL) tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện là người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang thể hiện ở bảy nội dung cơ bản: 1. NL nắm bắt và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương và nhiệm vụ công tác; 2. Năng lực quản lí nhà nước và quản lí kinh tế - xã hội; 3. NL ra quyết định, lựa chọn phương án tối ưu; 4. NL vận động quần chúng tổ chức thực hiện; 5. NL kiểm tra việc tổ chức thực hiện; 6. NL xử lí các tình huống lãnh đạo - quản lí; 7. NL sơ - tổng kết việc tổ chức thực hiện.
Từ khóa: Năng lực tổ chức thực tiễn, dân tộc thiểu số.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây