TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


15. SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

Tóm tắt: Bài viết này là một phần của dự án nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đối với chương trình bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên trung học cơ sở bằng cách khảo sát quan điểm của ba đối tượng:(3003 giáo viên); (32 giảng viên); (115 cán bộ quản lí) tại các sở Giáo dục - Đào tạo. Trên cơ sở đó, rút ra một số kết luận, đề xuất và kiến nghị, nhằm đưa công tác bồi dưỡng của Đề án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Từ khóa: Sự hài lòng, chương trình bồi dưỡng, phương pháp dạy học tiếng Anh, Đề án ngoại ngữ quốc gia.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây