TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


02. Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước thời kì đổi mới

Tóm tắt: Động lực phát triển đất nước là những nhân tố thúc đẩy cá nhân và tập thể hành động, là nội dung quan trọng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập trong nhiều kì Đại hội. Để khái quát một cách có hệ thống quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước trong thời kì đổi mới, tác giả đã phân tích: Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước qua các kì Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng chỉ ra vị trí, vai trò của các động lực tạo thành một hệ tổng động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: quan điểm của Đảng, động lực phát triển, thời kì đổi mới.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây