TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc ta cả một hệ thống lí luận cách mạng vô giá. Quan điểm về thi đua yêu nước là một trong những nội dung ấy, cụ thể là các vấn đề: mục đích, lực lượng, nội dung, phương pháp thi đua yêu nước. Mặc dù thời gian đã lùi xa, nhưng những quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết này trình bày một số phân tích để làm rõ hơn quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cần được tiếp tục phát triển và phát huy trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước, giá trị.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây