TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


44. THỰC TRẠNG RÈN NĂNG LỰC KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH HỌC CƠ THỂ" (SINH HỌC 11)

Tóm tắt: Thực trạng rèn năng lực khái quát hóa (NLKQH) có vai trò vô cùng quan trọng, nó giúp các nhà khoa học tìm hiểu về vấn đề nghiên cứu đang được tiến hành như thế nào trong thực tiễn. Để thuận lợi cho việc khảo sát thực trạng chúng tôi đã xác định được mục tiêu khảo sát cũng như phương pháp, đối tượng, địa điểm và thời gian khảo sát. Một trong những vấn đề quan trọng khi tiến hành khảo sát là thiết kế phiếu phỏng vấn điều tra đối với giáo viên và học sinh về những vấn đề đã được xác định trong mục tiêu đặt ra. Từ kết quả điều tra chúng tôi đã xử lí bằng phần mềm SPSS và đưa ra những nhận định về thực trạng rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11) ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Thực trạng rèn năng lực, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây