TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


59. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÂN VĂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tóm tắt: Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa không chỉ đem lại cho các nước những cơ hội để phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá mà còn đặt các quốc gia trước những thách thức không nhỏ. Một trong những thách thức đó là sự tác động tiêu cực lên những giá trị vốn có từ lâu đời của dân tộc mình, thậm chí làm mất đi bản sắc dân tộc. Thông qua phân tích những biểu hiện của giá trị nhân văn ở Việt Nam, bài viết khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, chúng ta cần thiết phải giáo dục, giữ gìn những giá trị truyền thống nói chung, giá trị nhân văn nói riêng của tổ tiên để vừa tạo nên sức mạnh cho dân tộc, vừa khẳng định giá trị con người Việt Nam.
Từ khóa: Giá trị nhân văn, toàn cầu hóa.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây