TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Tóm tắt: Quản lí phát triển chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên các trường đại học là cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy, các cơ sở Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên các trường đại học chủ yếu tập trung vào việc quản lí quá trình xây dựng và thực thi chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh chứ chưa coi trọng quản lí phân tích nhu cầu, nâng cao chất lượng những người tham gia phát triển chương trình, đầu tư cho các trang thiết bị dạy học, cũng như kiểm tra việc đánh giá chương trình. Bên cạnh đó, việc không thống nhất cách thức quản lí gây ra những khiếm khuyết của công tác quản lí và ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của chương trình và thực thi chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay. Đây là cơ sở để các nhà quản lí xác định các giải pháp hữu hiệu để có thể hoàn thiện hoạt động quản lí phát triển chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trong thời gian tới.
Từ khóa: Quản lí phát triển chương trình, giáo dục quốc phòng và an ninh.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây