TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


11. KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

TÓM TẮT: Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống là một nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài, giúp cho con người và học sinh địa phương hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của địa phương, về những di tích lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống văn hóa cũng như những chiến công, đóng góp công sức của con địa phương đối với lịch sử dân tộc. Định Hóa là vùng đất giàu bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử cách mạng, nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo, nhiều di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học... Bài viết nghiên cứu về việc khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần giáo dục niềm tự hào, lòng yêu đất nước, yêu mảnh đất quê hương cho con người, học sinh nơi đây.
Từ khóa: Bảo tồn, giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, lịch sử truyền thống, huyện Định Hóa
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây