TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


37. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở TRƯỜNG MẦM NON THANH XUÂN BẮC, HÀ NỘI

Tóm tắt: Giáo dục mầm non có vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mầm non là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản ở các trường mầm non hiện nay, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi dân gian ở Trường mầm non Thanh Xuân Bắc, Hà Nội .Việc ý thức được vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi là điều kiện thúc đẩy các giáo viên hiện thực, cụ thể hóa hoạt động thiết kế trò chơi, cũng như các biện pháp giáo dục trẻ ở trường mầm non.
Từ khóa: kĩ năng hợp tác, giáo dục kĩ năng hợp tác, trẻ 5-6 tuổi, trò chơi dân gian
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây