TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


49. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Tóm tắt: Hiện nay, sự hài lòng của sinh viên đối với nhà trường được coi là một chỉ số để đo lường đánh giá chất lượng các trường đại học. Bài viết đề cập các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên ngành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến, nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo là: công tác phục vụ, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, hoạt động phong trào, cơ sở vật chất, kế hoạch học tập và sự chia sẻ của giảng viên, điều kiện hỗ trợ học lâm sàng. Kết quả này sẽ là cơ sở để Nhà trường đưa ra những giải pháp thực tiễn, khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: sự hài lòng của sinh viên, yếu tố ảnh hưởng, hoạt động đào tạo, sinh viên ngành y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây