TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Tóm tắt: Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, làm thất bại âm mưu và thủ đoạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trong đó, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kết quả: Bài viết trình bày khái quát về âm mưu, thủ đoạn và hậu quả của “diễn biến hòa bình”, đồng thời tập trung đề xuất một số biện pháp giáo dục phòng, chống “diễn biến hòa bình” cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Thảo luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy, bản lĩnh, lập trường tư tưởng của học viên trở nên vững vàng khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên. Từ đó, có tác dụng tích cực chống lại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.
Từ khóa: “Diễn biến hòa bình”, quân đội, học viên
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây