TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


61. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên qua dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Kinh tế chính trị)

Tóm tắt: Năng lực tư duy biện chứng được xem là loại hình năng lực tư duy phát triển ở trình độ cao nhất, nó có vai trò quan trọng và cần thiết không thể thiếu của con người trong quá trình rèn luyện, phát triển chuyên môn cũng như trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Lí luận Kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò quan trọng và trực tiếp tới việc phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên, vì vậy mà dạy học Kinh tế chính trị Mác lênin cũng là nhiệm vụ để rèn luyện nâng cao năng lực tư duy biện chứng. Những phạm trù, nguyên lí, quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin là tri thức khoa học trang bị cho sinh viên những lí luận về kinh tế, góp phần rèn luyện năng lực tư duy, củng cố niềm tin của sinh viên vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước và vận dụng linh hoạt các vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực tư duy, tư duy biện chứng, kinh tế chính trị Mác-Lênin.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây