TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


8. Một số vấn đề lí luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường

Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu một số nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở như kiến thức bắt buộc, kiến thức tự chọn và kiến thức đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường. Các phương pháp và hình thức bồi dưỡng chuyên môn được quan tâm như bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và tự bồi dưỡng chuyên môn. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng khách quan của kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở và với kết quả này, người quản lí có thể so sánh, đánh giá với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.
Từ khóa: Bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên trung học cơ sở, chương trình nhà trường.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây