TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


52. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tóm tắt: Giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên đại học có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Một trong những mục tiêu chính của môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo đại học là nhằm giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu của bài báo này chỉ ra những mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục truyền thống dân tộc qua dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Từ khóa: Giáo dục truyền thống, truyền thống dân tộc, quốc phòng - an ninh.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây