TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


63. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT TUỒNG HUẾ NHẰM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CHO TRẺ MẦM NON HIỆN NAY

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới, di sản văn hoá là bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Những giá trị văn hóa đọng lại trên các di sản văn hoá là những bằng chứng về sự trường tồn của cái đẹp, của quá khứ đối với hôm nay và ngày mai. Việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hoá là nhằm xây dựng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh cho quá trình phát triển bền vững của đất nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Bài viết đề cập vài nét về nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và đề xuất một số biện pháp bảo tồn giá trị văn hoá tuồng Huế qua việc đưa vào nội dung các hoạt động giáo dục tại các trường mầm non.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây