TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


19. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Ở TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Tóm tắt: Xây dựng và hoàn thiện chương trình dạy học là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả của quá trình đào tạo trong các nhà trường. Bài viết này đề cập việc đổi mới nhận thức và hành động trong phát triển chương trình bồi dưỡng ở Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Đại học Hùng Vương.
Từ khóa: Phát triển, chương trình bồi dưỡng, trung tâm bồi dưỡng, đại học Hùng Vương.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây