TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

Tóm tắt: Trước những thay đổi to lớn của điều kiện kinh tế, chính trị xã hội như hiện nay, quá trình xây dựng đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay luôn có sự vận động, biến đổi, phát triển không ngừng. Từ đó, việc xem xét, đánh giá đúng những ảnh hưởng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay là vấn đề khó khăn. Để làm được điều đó cần phải có quan điểm toàn diện nhìn nhận nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp.
Từ khóa: Giải pháp, xây dựng đạo đức cách mạng, học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Chính trị.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây