TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


28. ĐỔI MỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

Tóm tắt: Với vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở cần được trang bị trình độ lí luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực hoạt động thực tiễn cao. Bài viết đề cập mục đích, nội dung, tổ chức thực hiện và điều kiện để thực hiện công tác đổi mới xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc, cán bộ cấp cơ sở, lí luận chính trị, nghiệp vụ.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây