TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


22. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÍ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯƠC TA HIỆN NAY

Tóm tắt: Quản lí Nhà nước là một hoạt động phức tạp, Nhà nước là cơ quan quyền lực của quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vừa mang tính khách quan tất yếu cũng là yêu cầu của thời đại. Ngày nay, đất nước đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều này đòi hỏi cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải nỗ lực phấn đấu đem hết tài năng, sức lực phục vụ Tổ quốc. Muốn vậy phải có một đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, có khả năng hội nhập cao. Do vậy, nâng cao năng lực quả lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.
Từ khóa: Năng lực, năng lực quản lí, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây