TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


75. QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Tóm tắt: Quốc phòng-An ninh là nội dung quan trọng góp bảo vệ Tổ quốc. Việc tăng cường Quốc phòng-An ninh đã được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trong đó, thể hiện quan điểm của Đảng trong việc đánh giá tình hình, đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở phân tích, so sánh, chỉ ra một số điểm mới về Quốc phòng-An ninh, thể hiện tư duy lí luận mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Quốc phòng - An ninh, Bảo vệ Tổ quốc, Văn kiện Đại hội XII.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây