TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


29. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tóm tắt: Những nghiên cứu của Tâm lí học phát triển có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau; đặc biệt, là giáo dục trong nhà trường phổ thông. Dựa trên những thành tựu đã có, các nhà giáo dục đã phát triển và ứng dụng vào việc xây dựng chương trình, các bài học và phương pháp giảng dạy nhằm phát triển tối đa năng lực của cả người học và người dạy. Trên cơ sở tổng quan một số học thuyết tâm lí học phát triển, một số nghiên cứu về ứng dụng tâm lí học phát triển trong giáo dục phổ thông; bài viết đề xuất một số hướng nghiên cứu về tâm lí học phát triển trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: tâm lí học phát triển, giáo dục phổ thông, nghiên cứu.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây