TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


3. BÀN VỀ NĂNG LỰC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NƯỚC TA HIỆN NAY QUA TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề công tác dân vận; phẩm chất, năng lực của người làm công tác dân vận và chính Người là “điểm mẫu” văn hóa về dân vận. Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực công tác dân vận của cán bộ, đảng viên được đề cập đến như một đòi hỏi tất yếu khách quan, thể hiện ở năng lực nhận thức, năng lực hoạt động thực tiễn về công tác dân vận và năng lực giáo dục cho cấp dưới. Nhận thức rõ được tư tưởng của Người về năng lực công tác dân vận của cán bộ, đảng viên là định hướng khoa học quan trọng để mỗi chủ thể thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dân vận trong giai đoạn mới.
Từ khóa: Năng lực dân vận, cán bộ, đảng viên, công tác dân vận.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây