TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


31. GIÁO DỤC NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tóm tắt: Gia đình là môi trường đầu tiên trong quá trình xã hội hóa của mỗi con người. Thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề gia đình nói chung và giáo dục gia đình nói riêng đang bị tác động của cơ chế thị trường với cả mặt tích cực và cả những yếu tố hạn chế. Bài viết phân tích sự biến đổi chức năng gia đình trên các phương diện: Chức năng sinh đẻ; Chức năng kinh tế; Chức năng văn hóa; Chức năng tình cảm; Chức năng giáo dục. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức về chức năng gia đình nói chung và chức năng giáo dục gia đình nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Gia đình, chức năng gia đình, nhận thức xã hội.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây