TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


4. QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ YÊU CẦU TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN

Tóm tắt: Trong tư tưởng và hành động thực tế của Hồ Chí Minh, chính sách xã hội là nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Hoạch định và thực hiện chính sách xã hội có thể được tiến hành với nhiều phương pháp và hình thức khác nhau nhưng đều phải tuân theo những yêu cầu nhất định, nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Bài viết phân tích một số yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh; bên cạnh đó, khái quát sự vận dụng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với quan điểm của Hồ Chí Minh về một số yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội.
Từ khóa: Quan điểm của Hồ Chí Minh, chính sách xã hội, yêu cầu.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây