TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


29. BỐI CẢNH LỊCH SỬ DẪN TIẾN GIÁO DỤC HỌC VÀO VIỆT NAM

Tóm tắt: Ở Việt Nam, giáo dục học là một khoa học ngoại lai. Bối cảnh truyền bá giáo dục học vào Việt Nam không thể tách rời sự chuyển biến giáo dục thời kì cận đại là xu hướng “Tây học dẫn Đông”. Bài viết phân tích ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp - Việt; sự xuất hiện các quan niệm giáo dục khoa học của chủ nghĩa Mác thông qua dòng giáo dục cách mạng trong nước và sự hình thành ngành sư phạm để làm rõ quá trình các tri thức giáo dục học đã từng bước được truyền nhập và hình thành ở Việt Nam.
Từ khoá: Bối cảnh lịch sử, giáo dục học, lịch sử giáo dục học, dẫn tiến, thiết lập.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây