TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

Tóm tắt: Lí luận Kinh tế chính trị là một trong ba trụ cột của học thuyết Mác - Lênin. Vì vậy, để thực hiện âm mưu phủ nhận hệ tư tưởng Mác - Lênin, trong thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục coi việc xuyên tạc, chống phá để tiến tới phủ nhận lí luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin là hoạt động trọng tâm trọng điểm. Thực tế này đặt ra những yêu cầu mới và cần thiết phải có những biện pháp thích hợp để phê phán, ngăn chặn những quan điểm sai trái này.
Từ khóa: Kinh tế chính trị, nhà nước, quan điểm sai trái, phê phán.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây