TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Bài viết tìm hiểu cơ sở lí luận về quản lí đào tạo trình độ đại học. Áp dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, chuyên gia và xử lí số liệu nhằm đánh giá mức độ ưu tiên, mức độ thường xuyên, mức độ hiệu quả và mức độ khó khăn của các nội dung quản lí đào tạo. Phân tích thực trạng cho thấy, hoạt động quản lí đào tạo trình độ đại học của Học viện vẫn còn những tồn tại và hạn chế ở một số nội dung như công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, công tác huy động các nguồn lực phục vụ đào tạo.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây