TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


29. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

Năng lực sáng tạo là đặc trưng hàng đầu của con người, là yếu tố quan trọng và là động lực to lớn chi phối, tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự. Từ yêu cầu khách quan đó, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan quân đội phải có phẩm chất và năng lực toàn diện, trong đó yếu tố năng lực sáng tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp họ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị và quân đội. Để phát triển có hiệu quả năng lực sáng tạo cho học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội trong tình hình mới, các nhà trường quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây