TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


44. PHẠM TRÙ “NHÂN’ TRONG TRIẾT HỌC MẠNH TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

“Nhân” là một phạm trù rộng lớn trong tư tưởng triết học của Mạnh Tử, đây chính là cơ sở, tiền đề để Mạnh Tử đề xuất đường lối cải tạo xã hội bằng đạo đức trong tư tưởng chính trị - xã hội của ông. “Nhân” chính là lòng yêu thương con người và là đạo đức cao nhất của con người. Trong mọi thời đại, một xã hội thực sự văn minh phải là một xã hội mà trong đó, các giá trị văn hóa đạo đức được đề cao và trân trọng. Tư tưởng về nhân của Mạnh Tử cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây