TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


5. QUẢN LÍ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Bối cảnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao. Do đó, giáo dục cho học sinh những giá trị chung hướng tới hội nhập quốc tế là đặc biệt cần thiết, giúp học sinh mở rộng sự hiểu biết, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Bài viết này đề cập quản lí giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây