TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VIỆT NAM HIỆN NAY

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong phát triển văn hóa là một nội dung có ý nghĩa lí luận và thực tiễn to lớn. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, lôgic và lịch sử để làm rõ tư tưởng này của Người, đồng thời cho thấy sự vận dụng của Đảng trong thời kì đổi mới. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững của đất nước.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây