TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐỐI VỚI YÊU CẦU NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Giáo dục quốc phòng - An ninh là môn học môn học chính khóa và từng bước khẳng định vai trò to lớn trong thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng: kết hợp chặt chẽ dạy làm người - dạy chữ - dạy nghề trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, từ thực tiễn giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, bản thân nhận thấy rằng nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây