TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


37. BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN BIỂN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số khái niệm cơ bản và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia trên biên. Từ lập trường: kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của Đảng và Nhà nước, tác giả đề xuất một số giải pháp liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển ở nước ta giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Biên giới quốc gia, biên giới quốc gia trên biển, chủ quyền biển đảo.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây