TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÍ CÔNG Ở VIỆT NAM

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội trong điều kiện hội nhập là một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với mọi cơ sở đào tạo đại học. Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo nhân lực Quản lí công trình độ đại học ở nước ta đòi hỏi sự tiệm cận với quốc tế. Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đòi hỏi các trường triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn khi dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng anh trong đào tạo cử nhân quản lí công, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng anh trong đào tạo cử nhân quản lí công ở Việt Nam.
Từ khóa: Học phần chuyên ngành, tiếng Anh, quản lí công.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây