TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


5. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

Tóm tắt: Mặc dù được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 2008, nhưng việc duy trì phổ cập ở huyện Sốp Cộp còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế này khiến thành quả của phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương chưa bảo đảm tính bền vững. Bài báo phân tích thực trạng hoạt động phổ cập giáo dục tiểu học ở huyện Sốp Cộp; từ đó, đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong phổ cập giáo dục tiểu học tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để giữ vững cũng như phát triển mức độ phổ cập giáo dục tiểu học tại huyện cần tăng cường các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ trong huy động các nguồn lực cộng đồng tham gia.
Từ khóa: Giải pháp, huy động, nguồn lực cộng đồng, phổ cập giáo dục tiểu học.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây