TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


27. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, việc giáo dục đạo đức mới cho cán bộ, đặc biệt cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là rất cần thiết. Từ việc giáo dục đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ sẽ giúp họ hoàn thiện nhân cách, giúp họ trở thành những người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của quần chúng nhân dân. Bài viết chỉ ra tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức mới cho các cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức mới, cán bộ chủ chốt, đạo đức xã hội.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây