TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


28. Tầm quan trọng và nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có một nền đạo đức mới cho phù hợp. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, cần chủ động xây dựng và giáo dục đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở. Nội hàm của đạo đức mới rất phong phú, ở mức độ khái quát nhất, chúng ta cần giáo dục cho cán bộ nói chung và cán bộ chủ chốt nói riêng một số nội dung cơ bản.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây