TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

Tóm tắt: Trong hệ thống chính trị ở nước ta, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở còn có vai trò huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn là một trong ba vấn đề cơ bản và bức xúc cần tập trung giải quyết; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp nhân dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lí và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Từ khóa: Năng lực, cán bộ chủ chốt, năng lực quản lí, cán bộ cơ sở.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây