TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


38. Nhận thức về nội dung và hình thức cơ bản của việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt: Từ việc xác định vai trò và tầm quan trọng của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên - góp phần hình thành và phát triển nhân cách, lối sống và phẩm chất đạo đức cho mọi người, chúng ta cần xác định rõ nội dung và hình thức giáo dục ý thức chính trị cho phù hợp với sinh viên. Từ việc phân tích và làm rõ nội dung khái niệm về ý thức chính trị, bản chất của giáo dục ý thức chính trị, bài viết đề cập một số nội dung và các hình thức giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: nội dung và hình thức, ý thức chính trị, sinh viên Việt Nam.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây