TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


60. Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên hiện nay

Tóm tắt: Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng năng lực tự học có liên quan mật thiết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh chi phối toàn bộ việc xác định các biện pháp, phương pháp dạy học cũng như hình thức dạy học trong hoàn cảnh cụ thể của hoạt động dạy học vừa nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục theo định hướng năng lực, vừa đảm bảo việc nâng cao chất lượng dạy học môn này ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Những nguyên lí cơ bản, năng lực tự học, phát triển năng lực.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây