TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


23. Một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức giữ gìn, phát hủy bản sắc dân tộc cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Hội nhập quốc tế ảnh hưởng cả hai mặt tích cực và tiêu cực đến bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia.Đối với nước ta, chưa bao giờ việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc lại được đặt ra một cách bức thiết như hiện nay.Bởi đây không chỉ là điều kiện để phát triển lành mạnh con người và xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển bền vững và tiến bộ của đất nước. Cần thiết cho sinh viên, lực lượng tiêu biểu của thế hệ trẻ, phải xác định rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trước sự tác động của hội nhập quốc tế.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây