TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


8. Đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục và đào tạo, dưới tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW của Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (XI) đã đặt ra những yêu cầu mới cho chất lượng, kiến thức và năng lực của nhà giáo trung cấp chuyên nghiệp nói chung và cho giáo viên giáo dục chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp, nói riêng. Do đó, đánh giá hiệu quả của tình hình hiện nay của đội ngũ giáo viên giáo dục chính trị để tìm ra một giải pháp cơ bản trong việc cải thiện năng lực của họ trong những trường trung cấp chuyên nghiệp có một vai trò quan trọng và cần thiết.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây