TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


14. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC TÂY BẮC

Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú, có thể xác định những yếu tố sau đây tác động đến quản lí giáo dục hướng nghiệp, đó là: Tình hình phát triển KT-XH khu vực Tây Bắc; văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số; mặt trái của nền kinh tế thị trường; thiếu giáo viên giáo dục hướng nghiệp chuyên trách; sự bất cập trong công tác quản lí giáo dục hướng nghiệp; nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về vai trò, vị trí của GDHN và quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú còn hạn chế.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây