TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


25. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Hệ thống biện pháp quản lí truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV hiện nay là chỉnh thể thống nhất, quan hệ gắn bó chặt chẽ qua lại và tương tác lẫn nhau. Mỗi biện pháp liên quan đến kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV đều có những thế mạnh ở một phương diện nào đó nhằm không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông. Bài báo đề cập biện pháp Xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các chuyên đề, chuyên mục truyền thông giáo dục GTS đóng vai “xương sống” và cũng là “đòn bẩy”, từ đó đưa ra mục tiêu, nội dung của biện pháp, cách thức tiến hành... nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây