TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


28. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH SƠN LA HIỆN NAY

Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở người dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Để làm tốt công việc của mình, đòi hỏi cán bộ chủ chốt cấp cơ sở cần phải có đủ năng lực và phẩm chất, kĩ năng nghề nghiệp để có khả năng nắm bắt hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận dụng vào địa phương; có khả năng ban hành văn bản, tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản ở địa phương; cũng như chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra các quyết định ở địa phương, để tổng kết, đánh giá hoạt động thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm cho công việc của mình.
Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây